حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| اعظم نجف لو| سمانه زارعی
ناشر: پارسیا
تعداد صفحات: 312

19,000تومــان

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| سعید سلطانعلی| فاطمه قاری| سیده مریم حسینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 680

45,000 تومــان

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال

گروه مولفان | ترانه جعفری بهبهانی| خشایار شریفی| جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 196

10,000تومــان

ترمودینامیک ملکولی تعادل های فازی سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| محسن وفایی سفتی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 420

16,900 تومــان

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

گروه مولفان | سمیرا آقبلاغی| حکیمه قلعه| علی فرضی| جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو
ناشر: فن آذر
تعداد صفحات: 184

5,500 تومــان

  • 1