حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ایجاد زنجیره تامین کارآفرینانه

گروه مولفان | ویلیام لی| سیدمجتبی سجادی| نرگس صادقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 450

30,000 تومــان

دینامیک سازه ها با 2000 SAP

گروه مولفان | ماریو پاز| ویلیام لی| محمد قاسم وتر
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 601

34,000 تومــان

  • 1