حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید -جلد 1

گروه مولفان | آر. اس کهورمی| ج. کی گوپتا| علی اکبر عظمتی| مجید میرزابیگی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 490

25,000 تومــان

مرجع کامل تهویه مطبوع و تبرید -جلد 2

گروه مولفان | آر. اس کهورمی| ج. کی گوپتا| علی اکبر عظمتی| مجید میرزابیگی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 436

25,000 تومــان

  • 1