حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی و مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| قدرت سپیدنام
ناشر: دانش بنیاد
تعداد صفحات: 944

46,000 تومــان

مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| عین الله جعفر نژاد قمی| امیرمسعود رحمانی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 656

45,000 تومــان

مفاهیم و مبانی سیستم عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| حسن سید رضی
ناشر: شرکت انستیتو ایزایران
تعداد صفحات: 512

38,000 تومــان

مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 640

38,000 تومــان

مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| سید امیر اصغری
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 696

28,000 تومــان

مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| علیرضا روحی| بهمن زمانی| حمیدرضا شهریاری
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 757

47,500 تومــان

مفاهیم سیستم عامل

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه| علیرضا روحی| حمیدرضا شهریاری
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 744

38,500 تومــان

Operating system concepts

گروه مولفان | آبراهام سیلبرشاتس| پیتر بی گالوین| گرگ گانیه
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 996

10,000 تومــان

  • 1