حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 1

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 637

40,000تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 2

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 692

30,000تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 1

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1328

25,000 تومــان

  • 1