حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مواد و فرایندهای تولید -جلد 1

گروه مولفان | ارنست پل دوگارمو| تمپل بلک| رونالد کوسر| علی حائریان اردکانی| شاهین خدام
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 546

3,800 تومــان

مواد و فرآیندهای تولید -جلد 2

گروه مولفان | تمپل بلک| رونالد کوسر| ارنست پل دوگارمو| علی حائریان اردکانی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 368

7,500 تومــان

مواد و فرآیندهای تولید -جلد 3

گروه مولفان | تمپل بلک| رونالد کوسر| ارنست پل دوگارمو| علی حائریان اردکانی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 440

9,000 تومــان

مواد و فرآیندهای تولید -جلد 1

گروه مولفان | تمپل بلک| رونالد کوسر| ارنست پل دوگارمو| علی حائریان اردکانی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 384

7,500 تومــان

مواد و فرایندهای تولید -جلد 5

گروه مولفان | ارنست پل دوگارمو| تمپل بلک| رونالد کوسر| علی حائریان اردکانی| شاهین خدام
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 280

1,700 تومــان

  • 1