حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هزار توی آزمون های دشوار

گروه مولفان | میرچا الیاده| کلود-هانری روکوئه| آرمان صالحی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 256

26,000تومــان

گفت وگو با فلینی

گروه مولفان | فدریکو فلینی| برت کاردولو| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 270

20,000تومــان

گفت وگو با جارموش

گروه مولفان | جیم جارموش| لودویگ هرتسبرگ| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 252

18,000تومــان

شهر برج و مه

گروه مولفان | آرمان صالحی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 216

16,000تومــان

گفت و گو با دیوید لینچ

گروه مولفان | ریچارد ا. بارنی| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 374

25,000 تومــان

گفت و گو با آنتونیونی

گروه مولفان | میکل آنجلو آنتونیونی| برت کاردولو| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 260

21,000تومــان

گفت و گو با تروفو

گروه مولفان | فرانسوا تروفو| رونالد برگن| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 258

17,500تومــان

گفت و گو با برگمان

گروه مولفان | رافائل شارگل| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 316

21,000 تومــان

اسطوره شناسی یونان و روم

گروه مولفان | لسلی بولتن| آرمان صالحی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

گفت وگو با آندری تارکوفسکی

گروه مولفان | جان جانویتو| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 300

15,000تومــان

گفت و گو با تئو آنجلو پلوس

گروه مولفان | دان فینارو| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 252

16,000تومــان

گفت و گو با چاپلین

گروه مولفان | چارلز چاپلین| کوین ج هیز| انیسا دهقانی محمدی| آرمان صالحی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 250

18,000تومــان

  • 1