حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کیهان در مرزهای فضا و زمان

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| مانفرد کوستکا| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

مغز

گروه مولفان | مونیکا روسیگر| کمال بهروزکیا| یوآخیم کناپه| توماس هامر
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

رایانه و روبات

گروه مولفان | پتر کلاوزن| کمال بهروزکیا| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

5,500تومــان

ژن و ژنتیک

گروه مولفان | کلاودیا ابرهارت-متسگر| کمال بهروزکیا| یوآخیم کناپه| توماس هامر
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

قطار و راه آهن

گروه مولفان | کمال بهروزکیا| فرانک کلیمت| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

  • 1