حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

از ذره بین تا میکروسکوپ های امروزی

گروه مولفان | راینر کوته| آرنو کولب| فرانک کلیمت| کمال بهروزکیا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000 تومــان

زمان در ساعت، تقویم و فضا

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| یوهانس بلندینگر| فرانک کلیمت| دیتر مولر| کمال بهروزکیا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

5,500تومــان

رازهای ناشناخته

گروه مولفان | راینر کوته| بهروز بیضایی محمدآبادی| پتر کلاوکه| فرانک کلیمت
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 52

5,500تومــان

سیاره ها و سفرهای فضایی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| کمال بهروزکیا| یوهانس بلندینگر| فرانک کلیمت| مانفرد کوستکا
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

10,000تومــان

پل ها و تونل ها

گروه مولفان | راینر کوته| کمال بهروزکیا| پتر کلاوکه| فرانک کلیمت
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

برج ها و آسمان خراش ها

گروه مولفان | راینر کوته| سپیده خلیلی| فرانک کلیمت| اودو کرزوه شولتس
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

انرژی اتمی

گروه مولفان | اریش اوبلاکر| بهروز بیضایی محمدآبادی| رضا هاشمی نژاد| مانفرد کوستکا| فرانک کلیمت
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 50

10,000تومــان

وال ها و دلفین ها

گروه مولفان | پترا دایمر| فرانک کلیمت| مجید عمیق| نیلوفر خان محمدی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

قطار و راه آهن

گروه مولفان | کمال بهروزکیا| فرانک کلیمت| یوآخیم کناپه
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

  • 1