حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای مسائل استاتیک مریام

گروه مولفان | محمد رضا افضلی| عباس نصر آزادانی| مختار کانیک زاده| جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| جف ان. بولتن
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 566

39,000تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| جف ان. بولتن| علیرضا انتظاری
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 488

34,000 تومــان

تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| فرشید علم بیگی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 684

35,000 تومــان

مکانیک مهندسی

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 744

35,000 تومــان

مکانیک مهندسی، دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: None

35,000تومــان

دینامیک

گروه مولفان | جان مریام| ال. گلن کریگ| ابراهیم واحدیان| علی کلانتری
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 495

35,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| مهدی قاسمی| محمد هوشمند
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 720

32,000 تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| ابراهیم واحدیان
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 368

29,000تومــان

مکانیک مهندسی استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 516

25,000 تومــان

استاتیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| علیرضا انتظاری
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 528

28,000 تومــان

مکانیک مهندسی دینامیک

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ| سعید محجوب مقدس
ناشر: نیک پی
تعداد صفحات: 699

20,000 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسین

گروه مولفان | جیمز ال. مریام| ال. گلن کریگ
ناشر: جویبار
تعداد صفحات: 443

13,000 تومــان