حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شاعران و متفکران اسلامی به ضمیمه شعر درباری و دربارهای شعر

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| سعید سهیلی
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 200

16,000تومــان

گویش های ایرانی

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| کای بار| فریدریش کارل آندرئاس| والتر برونو هنینگ| علی نورزاد
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 259

17,000 تومــان

ایران در زمان ساسانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| غلامرضا رشید یاسمی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 230

35,000تومــان

نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| ژاله آموزگار یگانه| احمد تفضلی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 558

45,000تومــان

افسانه های ایرانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| امیرحسین اکبری شالچی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 346

18,000تومــان

ایران در زمان ساسانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| غلامرضا رشید یاسمی| حسن رضائی
ناشر: صدای معاصر
تعداد صفحات: 440

25,000 تومــان

تاریخ ایران

گروه مولفان | رومن گیرشمن| ویلیام کالیکان| آرتور کریستن سن| محمد معین| غلامرضا رشید یاسمی| گودرز اسعدبختیار
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 942

40,000 تومــان

مزداپرستی در ایران قدیم

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| ذبیح الله صفا
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 0

9,500تومــان

ایران در زمان ساسانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| غلامرضا رشید یاسمی
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 400

11,000 تومــان

ایران در زمان ساسانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| غلامرضا رشید یاسمی
ناشر: بهزاد
تعداد صفحات: 592

20,000 تومــان

کاوه آهنگر و درفش کاویانی

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| منیژه احدزادگان آهنی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 136

2,500 تومــان

کیانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| ذبیح الله صفا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 251

12,000 تومــان