حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری مدیران ترافیک شهری

گروه مولفان | علی اکبر کرمی| علی اکبر رضایی| بیژن صفوی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 1

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 3

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 30

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 12

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 27

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 16

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 18

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 15

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 5

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 28

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان

یادگیری انگلیسی از طریق انیمیشن -جلد 21

گروه مولفان | محمد گودرزی| علی اکبر کرمی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: 0

5,500 تومــان