حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه و روش شناسی تمرین

گروه مولفان | تودور بومپا| محمدرضا کردی| محمد فرامرزی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

26,000تومــان

فیزیولوژی تمرینات ورزشی

گروه مولفان | گرگوری پی. وایت| محمدرضا کردی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 312

19,900 تومــان

خلاقیت در مربیگری

گروه مولفان | جری لینچ| محمدرضا کردی| محمدرضا اسد| محمد حسین ز اده
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 284

15,000 تومــان

خلاقیت در مربیگری

گروه مولفان | جری لینچ| محمدرضا کردی| محمدرضا اسد| محمد حسین ز اده
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 0

1,000 تومــان

  • 1