حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه سازمان

گروه مولفان | مری جو هچ| آن ال کانلیف| حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 626

40,000 تومــان

نظریه سازمان

گروه مولفان | مری جو هچ| آن ال کانلیف| حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 629

20,000 تومــان

  • 1