حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فضای عمومی

گروه مولفان | متیو کارمونا| کلودیو د ماگالیئیس| لیو هاموند| ایرج اسدی| مهدی عباسی زاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

31,000تومــان

مکان های عمومی فضاهای شهری

گروه مولفان | متیو کارمونا| فریبا قرائی
ناشر: دانشگاه هنر
تعداد صفحات: 618

22,000 تومــان

فضای عمومی معاصر؛ نقد و طبقه بندی آن

گروه مولفان | متیو کارمونا| آرش ثقفی اصل| اکبر عبدالله زاده طرف
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 112

8,500 تومــان

ارزش طراحی شهری

گروه مولفان | متیو کارمونا| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان| وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

ارزش طراحی شهری

گروه مولفان | متیو کارمونا| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان| وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان
ناشر: هله
تعداد صفحات: 156

15,000 تومــان

  • 1