حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بازاریابی 0، 4

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| حسین نوروزی| شیرین رستگار پور
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 139

15,000 تومــان

بازاریابی عصر چهارم

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| احمد روستا| سجاد عبدالله پور
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 190

16,000تومــان

نسل چهارم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| شهریار محسنین| علی عمویی اوجاکی| آوا شفیعی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 179

12,000تومــان

نسخه ی سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| زهرا امیریان
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 224

15,000تومــان

عصر سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| هرمز مهرانی| بهزاد شهرابی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 216

11,000 تومــان

نسل سوم بازاریاب

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| حمیدرضا ایرانی| اصغر رحمتی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

نسخه ی سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| کامبیز حیدرزاده| آزیتا جمشید نژاد اول
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 204

10,000تومــان

عصر سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| میرزاحسن حسینی| فاطمه عیدی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان

مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| اس. دیوید یانگ| عبدالحمید ابراهیمی| هرمز مهرانی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 223

5,500 تومــان

نسل سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| حمیدرضا ایرانی| اصغر رحمتی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 224

7,200 تومــان

  • 1