حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بازاریابی جهانی بر پایه مدیریت شهری

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| میلتون کاتلر| کامبیز حیدرزاده| مونا صادقیان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 237

17,000 تومــان

بازار، راه رشد شما

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| میلتون کاتلر| احمد روستا| علی صالحی
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 220

10,000تومــان

مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| میلتون کاتلر| کامبیز حیدرزاده| مونا صادقیان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 272

15,800 تومــان

  • 1