حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

گروه مولفان | رسول قربانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

نگرشی بر الگوهای نوین آمایش شهری

گروه مولفان | رسول قربانی| فیروز جعفری
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 214

12,500 تومــان

محیط زیست دریای خزر

گروه مولفان | آ. گ. کاستیانوی| آ. ن. کاساریف| آ. ایی. گینزبورگ| رسول قربانی| مریم باغفلکی| فردین شالویی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 354

4,800 تومــان

مبانی اقیانوس شناسی

گروه مولفان | کیت ا اسوردروپ| آلیسون داکسبری| ایلین سی داکسبری| رسول قربانی| محمد حسین ابراهیمی| مروارید رحیمی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 678

6,300 تومــان

  • 1