حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ عقاید اقتصادی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

اصول پترو فیزیک

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری| عبدالرسول خشود
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 499

25,000 تومــان

تحلیل و تفسیر نمودارهای چاه

گروه مولفان | جیم براک| محمدکمال قاسم العسکری| عارف رستمیان
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 440

20,000 تومــان

زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 288

22,000 تومــان

اصول مهندسی مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | طارق احمد| محمدکمال قاسم العسکری| محمدحسن معصومیان
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 471

22,000 تومــان

چاه نگاری پیشرفته

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 396

14,800 تومــان

اصول چاه پیمایی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 452

24,800 تومــان

اصول ژئوفیزیک اکتشافی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری| پی کری| ام بروکس
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 370

12,000 تومــان

اصول ژئوفیزیک مخازن

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 456

15,000 تومــان

اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: None

6,200 تومــان

  • 1