حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دگرگونی بنیادی فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی

گروه مولفان | جواد فلاطوری| محمدباقر تلغری زاده
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 400

17,500 تومــان

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی -جلد 2

گروه مولفان | برتولد اشپولر| جواد فلاطوری| مریم میراحمدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 546

36,000تومــان

  • 1