حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی

گروه مولفان | رائو شن| ادوارد آلن فاکس| مارکوس آندره گونکالوس| مجید نبوی| مهدی علیپور حافظی| بهروز رسولی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 156

11,000 تومــان

کلیات و نقد آثار

گروه مولفان | داریوش مطلبی| مهدی علیپور حافظی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

کتابخانه های دیجیتال

گروه مولفان | مارک دال| کایل بنرجی| مایکل اسپالتی| مهدی علیپور حافظی| یعقوب نوروزی| حمیدرضا رادفر
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

کتابخانه های دیجیتال

گروه مولفان | مهدی علیپور حافظی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,600تومــان

  • 1