حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت جهانی

گروه مولفان | موی علی| سید کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 136

1,900 تومــان

اصول نگارش کارامد

گروه مولفان | موی علی| کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 0

1,900 تومــان

ارزشیابی کارکنان

گروه مولفان | موی علی| کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 0

1,900 تومــان

نفوذ بر کارکنان

گروه مولفان | موی علی| کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 0

1,900 تومــان

مدیریت مسیر شغلی

گروه مولفان | موی علی| کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 0

1,900 تومــان

برقراری تعادل بین کار و زندگی

گروه مولفان | موی علی| کاظم بنی هاشمی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 136

1,900 تومــان

  • 1