حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هییت مدیره

گروه مولفان | ابراهیم شیخ| مهدی نجفی سیاهرودی| سید مسلم علوی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 212

17,000 تومــان

روش های ورود به بازارهای بین المللی

گروه مولفان | محمدرضا کریمی علویجه| ابوالقاسم ابراهیمی| سید مسلم علوی
ناشر: نصر قلم
تعداد صفحات: 217

17,000تومــان

مجامع عمومی

گروه مولفان | مهدی نجفی سیاهرودی| سید مسلم علوی| محمد مهدی مومن زاده| علیرضا امیدوار
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 134

11,000تومــان

بهره وری در آموزش عالی

گروه مولفان | مصطفی کاظمی| سید مسلم علوی| مهدی نجفی سیاهرودی
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 144

5,500 تومــان

  • 1