حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

گروه مولفان | حمیدرضا عسگری ده آبادی| حسن درویش
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

فساد اداری و مالی در سازمان های امروزی

گروه مولفان | سید علی اکبر احمدی| غلامحسین همایونی| حمیدرضا عسگری ده آبادی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 336

22,000 تومــان

مدیریت اخلاق کسب و کار

گروه مولفان | سید علی اکبر احمدی| حمیدرضا عسگری ده آبادی| هاشم شمس نژاد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 603

28,000 تومــان

بازاریابی سیاسی

گروه مولفان | ویچخ کوالینا| آندژی فالکوفسکی| بروس آی نیومن| حمیدرضا عسگری ده آبادی| شهاب طلایی شکری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 354

22,000 تومــان

بازاریابی موزه استراتژی ها و تکنیک ها

گروه مولفان | محمود محمدیان| حمیدرضا عسگری ده آبادی| اسماعیل رجبی| نیل جی کاتلر| فیلیپ کاتلر| وندی آی کاتلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 440

19,800 تومــان

اهمیت مواد آلی خاک

گروه مولفان | الگزاندرا بات| ژوزه بنیت| حمیدرضا عسگری ده آبادی| واحد بردی شیخ| فرشاد کیانی| فرهاد خرمالی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 258

7,500 تومــان

مبانی هیدرولوژی

گروه مولفان | تیم دیوی| سعدالله ولایتی| حمیدرضا عسگری ده آبادی| مهدی ملازاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 268

3,600 تومــان

  • 1