حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت زنجیره تامین

گروه مولفان | هارتموت استدلر| کریستف کیلگر| نسرین عسگری| رضا زنجیرانی فراهانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 678

32,000تومــان

طرح ریزی واحد های صنعتی

گروه مولفان | ساندرش هراگو| رضا زنجیرانی فراهانی| نسرین عسگری| محمد علی موفق پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 736

25,400 تومــان

انبارداری و ذخیره سازی

گروه مولفان | رضا زنجیرانی فراهانی| نسرین عسگری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 460

3,850 تومــان

  • 1