حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مواجهه

گروه مولفان | مهدی عابدی
ناشر: شهرستان ادب
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

هوش مصنوعی کاربردی

گروه مولفان | راوی بهوشان میشرا| مهدی عابدی| سید داود خاتمی نژاد
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 685

37,500 تومــان

مبانی کنترل کیفیت

گروه مولفان | مهدی عابدی| فاطمه کنگی
ناشر: آها
تعداد صفحات: 144

7,500تومــان

مبانی کنترل کیفیت

گروه مولفان | امین علی نژاداسبوئی| مهدی عابدی
ناشر: آها
تعداد صفحات: 109

6,500 تومــان

هزار و سیصد و شب

گروه مولفان | مهدی عابدی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 112

2,400تومــان

حقیقت و زبان

گروه مولفان | مهدی عابدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 404

7,000 تومــان

  • 1