حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدل سازی، تحلیل و شبیه سازی سیستم های غیرخطی مرتبه کسری

گروه مولفان | ایوو پتراش| حیدر طوسیان شاندیز| حسین اسراری
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 223

18,000 تومــان

اصول و کاربردهای کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری

گروه مولفان | کنسپسیون ا. مونخه| حیدر طوسیان شاندیز| حسین اسراری
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 544

45,000 تومــان

احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی

گروه مولفان | آتناسیوس پاپولیس| اس. اونی کریشنا پیلای| حیدر طوسیان شاندیز| فرزانه تاتاری
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 1040

50,000 تومــان

احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای اتفاقی

گروه مولفان | آتناسیوس پاپولیس| اس. اونی کریشنا پیلای| حیدر طوسیان شاندیز
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 514

10,000 تومــان

  • 1