حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زمین شناسی تاریخی

گروه مولفان | عزیزالله طاهری| حسین وزیری مقدم
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 260

14,000 تومــان

فرامینیفرا جنس های شاخص و پالئو اکولوژی

گروه مولفان | حسین وزیری مقدم| عزیزالله طاهری| مسعود کیمیاگری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تعداد صفحات: 376

7,500 تومــان

اصول چینه نگاری

گروه مولفان | حسین وزیری مقدم| عزیزالله طاهری| مسعود کیمیاگری
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 320

5,000 تومــان

  • 1