حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فلسفه در کلاس درس

گروه مولفان | متیو‏ لیپمن| آن مارگارت شارپ| فردریک اس اسکانیان| محمدزهیر باقری نوع پرست
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 261

17,000 تومــان

جهان کوانتومی

گروه مولفان | متیو‏ لیپمن| آن مارگارت شارپ| فردریک اس اسکانیان| عبدالمهدی معرف زاده| سید منصور مرعشی| علی شریفی
ناشر: پارسیک
تعداد صفحات: 293

18,000 تومــان

غایب بزرگ مدرسه، کند و کاو اخلاقی -جلد 1

گروه مولفان | متیو‏ لیپمن| آن مارگارت شارپ| روح الله کریمی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 720

40,000 تومــان

غایب بزرگ مدرسه، کندوکاو اخلاقی -جلد 1

گروه مولفان | متیو‏ لیپمن| آن مارگارت شارپ| روح الله کریمی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 1063

40,000 تومــان

  • 1