حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی -جلد 2

گروه مولفان | هیو دی یانگ| راجر فریدمن| حسین صالحی| حمیدرضا مشایخی| رامین صفائیان| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 287

20,000 تومــان

فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی -جلد 1

گروه مولفان | هیو دی یانگ| راجر فریدمن| حسین صالحی| حمیدرضا مشایخی| رامین صفائیان| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 496

35,000 تومــان

فیزیک دانشگاهی -جلد 2

گروه مولفان | هیو دی یانگ| راجر فریدمن| اعظم پورقاضی| محمدتقی فلاحی| روح الله خلیلی| ناصر مقبلی| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: علوم نوین
تعداد صفحات: 425

30,000 تومــان

فیزیک دانشگاهی -جلد 1

گروه مولفان | هیو دی یانگ| راجر فریدمن| اعظم پورقاضی| محمدتقی فلاحی| روح الله خلیلی| ناصر مقبلی| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: علوم نوین
تعداد صفحات: 735

35,000تومــان

فیزیک دانشگاهی -جلد 3

گروه مولفان | هیو یانگ| راجر فریدمن| آلبرت لوئیس فورد| فضل الله فروتن| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: علوم دانشگاهی
تعداد صفحات: 367

6,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز-زیمانسکی، هیویانگ -جلد 1

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| معصومه عمادالاسلامی| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 401

10,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز-زیمانسکی، هیویانگ -جلد 2

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| معصومه عمادالاسلامی| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 0

3,250 تومــان

  • 1