حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هایدگر

گروه مولفان | جف کالینز| هوارد سلینا| صالح نجفی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

آگاهی

گروه مولفان | دیوید پپینو| هوارد سلینا| ریچارد آپیگنانسی| حمید رحیمی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

درآمدی بر آگاهی

گروه مولفان | دیوید پپینو| هوارد سلینا| کمال خرازی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000تومــان

هوش مصنوعی

گروه مولفان | هنری برایتن| هوارد سلینا| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500تومــان

  • 1