حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش گام به گام ترفندهای بازگرداندن اطلاعات حذف شده

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 232

6,000 تومــان

آموزش دوستانه عکاسی دیجیتال

گروه مولفان | دریک استوری| ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 144

2,000 تومــان

آموزش دوستانه هک ویروس ها

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 200

1,500 تومــان

آموزش گام به گام فتوشاپ13و12 -جلد 13

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 456

18,000 تومــان

آموزش گام به گام فتوشاپ -جلد 12

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 424

12,000 تومــان

آموزش گام به گام شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | پاتریک چیکارلی| ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 408

10,000 تومــان

آموزش گام به گام CorelDRAW X4

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: سها دانش
تعداد صفحات: None

9,500 تومــان

آموزش گام به گام Access 2010

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 296

7,000 تومــان

آموزش گام به گام 2010 Excel

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 280

10,000 تومــان

آموزش گام به گام Power point 2010

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 304

6,000 تومــان

آموزش گام به گام تایپ سریع و word 2003

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 304

7,000 تومــان

آموزش گام به گام کورل دراو 15

گروه مولفان | ابوالفضل طاهریان ریزی| آرزو خسروپور
ناشر: طاهریان
تعداد صفحات: 336

8,000 تومــان