حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات -جلد 2

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| مهدی بقایی| بهروز ساری جه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات -جلد 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| مهدی بقایی| بهروز ساری جه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 404

20,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک -جلد 2

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| بهروز ساری جه| اعظم شانظری| گوردون جان ون وایلن
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 736

28,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| بهروز ساری جه| الوود راسل جانستون| فردینانز پیر بیر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 912

36,000تومــان

تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| بهروز ساری جه| اعظم شانظری| گوردون جان ون وایلن
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 659

30,000 تومــان

  • 1