حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خلاصه روان پزشکی -جلد 3

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| فرزین رضاعی| محسن ارجمند| بنجامین جیمز سادوک| هرولد کاپلان
ناشر: کتاب ارجمند
تعداد صفحات: 864

75,000 تومــان

خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| احمد احمدی پور| عاطفه کمالو| هرولد کاپلان
ناشر: ابن سینا
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک -جلد 3

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| مهدی گنجی| حمزه گنجی| هرولد کاپلان
ناشر: ساوالان
تعداد صفحات: 728

80,000 تومــان

خلاصه روان پزشکی -جلد 2

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| فرزین رضاعی| محسن ارجمند| بنجامین جیمز سادوک| هرولد کاپلان
ناشر: کتاب ارجمند
تعداد صفحات: 780

65,000 تومــان

خلاصه روانپزشکی -جلد 2

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| نصرت الله پورافکاری| هرولد کاپلان
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 684

45,000 تومــان

خلاصه روانپزشکی -جلد 1

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| نصرت الله پورافکاری| هرولد کاپلان
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 833

45,000 تومــان

دستنامه روانپزشکی بالینی

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| محسن ارجمند| فرزین رضاعی| نادیا فقانی جدیدی| احمد جلیلی| هرولد کاپلان
ناشر: کتاب ارجمند
تعداد صفحات: 648

34,000 تومــان

خلاصه روانپزشکی

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| فرزین رضاعی| محسن ارجمند| بنجامین جیمز سادوک| هرولد کاپلان
ناشر: کتاب ارجمند
تعداد صفحات: 840

65,000 تومــان

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک -جلد 2

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| مهدی گنجی| حمزه گنجی| هرولد کاپلان
ناشر: ساوالان
تعداد صفحات: 524

56,000 تومــان

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM- 5

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| پدرو روئیز| مهدی گنجی| حمزه گنجی| هرولد کاپلان
ناشر: ساوالان
تعداد صفحات: 520

56,000 تومــان

خلاصه روانپزشکی

گروه مولفان | بنجامین جیمز سادوک| ویرجینیا ا سادوک| فرزین رضاعی| هرولد کاپلان
ناشر: ارجمند
تعداد صفحات: 0

109,000 تومــان

  • 1