حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران

گروه مولفان | کرامت اله زیاری| علیرضا محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 266

17,000 تومــان

برنامه ریزی شهرهای جدید

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 186

7,500 تومــان

برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک

گروه مولفان | کرامت اله زیاری| مسلم ضرغام فرد| امیرحسین خادمی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

16,500 تومــان

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 222

12,000تومــان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 189

6,500 تومــان

کلان شهرهای چند هسته ای

گروه مولفان | پیتر هال| کتی پین| کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 304

10,000 تومــان

روشهای تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

گروه مولفان | شین هائو وانگ| راینر آلفرد فوم هوفه| کرامت اله زیاری| حسن قراری
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

باز زنده سازی شهری

گروه مولفان | استیون تایسدل| تانر اوک| تیم هیث| کرامت اله زیاری| شایان رستمی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

نظریه شهری

گروه مولفان | جان رنی شورت| کرامت اله زیاری| حافظ مهدنژاد| فریاد پرهیز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 300

6,000 تومــان

مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 237

10,000 تومــان

برنامه ریزی شهرهای جدید

گروه مولفان | کرامت اله زیاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 220

7,500تومــان

شاخص های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

گروه مولفان | سیسیلیا وانگ| کرامت اله زیاری| عبدالله پورآقایی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 320

6,500 تومــان