حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اگزیستانسیالیسم

گروه مولفان | ریچارد آپیگنانسی| اسکار زارات| حمیدرضا قوچانی| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

کی یر که گور

گروه مولفان | دیو رابینسون| اسکار زارات| عزیز رودبندی| علی رشید لوینه
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 178

12,500 تومــان

روانشناسی تکاملی

گروه مولفان | دیلن اونز| اسکار زارات| نورالدین رحمانیان
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

9,000تومــان

مارکسیسم

گروه مولفان | روپرت وودفین| اسکار زارات| محمد رضا فدایی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500تومــان

نظریه کوانتوم

گروه مولفان | جوزف مک اوی| اسکار زارات| مجتبی سلطانی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 175

12,000تومــان

مغز و ذهن

گروه مولفان | انگس گلاتلی| اسکار زارات| عبدالرحمن نجل رحیم
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 173

7,500تومــان

هاوکینگ

گروه مولفان | اسکار زارات| پونه شریفی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500تومــان

کیه ر کگور

گروه مولفان | دیو رابینسون| اسکار زارات| صالح نجفی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500تومــان

مافیا

گروه مولفان | آرند اشنایدر| اسکار زارات| رضا ثابتی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

مافیا

گروه مولفان | آرند اشنایدر| اسکار زارات| رضا ثابتی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

  • 1