حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

گروه مولفان | دیوید ماتنر هیمل بلاو| جیمز ریگز| سعید سلطانعلی| فرید معمارزاده طهران| ساناز پورمند
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 644

45,000تومــان

Basic principles and calculations in chemical engineering

گروه مولفان | دیوید ماتنر هیمل بلاو| جیمز ریگز
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 972

65,000 تومــان

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | دیوید ماتنر هیمل بلاو| جیمز ریگز| ساناز پورمند| سعید سلطانعلی| فرید معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 1100

50,000 تومــان

تشریح کامل مسایل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

گروه مولفان | فرید معمارزاده طهران| سعید سلطانعلی| دیویدمانتر همیل بلاو| جیمز ریگز
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 636

30,000 تومــان

  • 1