حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات -جلد 3

گروه مولفان | ریکاردو بیزا-ییتس| برتیه ریبئیرو-نتو| علی حسین قاسمی| سیروس آزادی| علی جوامع
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 742

6,000 تومــان

قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات -جلد 2

گروه مولفان | ریکاردو بیزا-ییتس| برتیه ریبئیرو-نتو| علی حسین قاسمی| سیروس آزادی| علی جوامع
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 574

7,000 تومــان

قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات -جلد 1

گروه مولفان | ریکاردو بیزا-ییتس| برتیه ریبئیرو-نتو| علی حسین قاسمی| سیروس آزادی| علی جوامع
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 242

7,000 تومــان

  • 1