حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فلزات زیست تخریب پذیر از مفهوم تا کاربرد

گروه مولفان | هندرا هرماوان| محمد رفیعی نیا| داود صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 127

8,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 2

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 517

26,500 تومــان

بیومتریالها

گروه مولفان | جون بو پارک| جوزف دی. برونزینو| محمد رفیعی نیا| شاهین بنکدار
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 522

30,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 1

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 518

24,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 1

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 492

16,000 تومــان

نانو ذرات و کاربرد آنها در رهایش کنترل شده عوامل بیولوژیکی

گروه مولفان | اسماعیل جباری| شهریار شریفی| محمد رفیعی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 145

5,200 تومــان

  • 1