حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدل سازی در اقتصاد اکولوژیک

گروه مولفان | جان ال. آر. پروپس| پل سافونف| محمد رضا کهنسال| هادی رفیعی دارانی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 240

3,400 تومــان

مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه

گروه مولفان | سباستیان ای. هیث| مجتبی طهمورث پور| فرخ دین قزلی| هادی رفیعی دارانی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 670

9,400 تومــان

الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ هانس فرانسس| ریچارد پاپ| هادی رفیعی دارانی| محمد رضا کهنسال
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 244

3,500 تومــان

  • 1