حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری

گروه مولفان | اسماعیل صالحی| مرتضی دیناروندی| امیر هدایتی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 170

9,500 تومــان

مدیریت پسماندهای الکترونیکی مبانی، سیستم ها، سیاست ها

گروه مولفان | حمیدرضا جعفری| امیر هدایتی| مرتضی دیناروندی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 143

6,000 تومــان

اکولوژی، ادراک و سیمای سرزمین

گروه مولفان | آلمو فارینا| حمیدرضا جعفری| مرتضی دیناروندی| امیر هدایتی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 187

7,000 تومــان

  • 1