حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 2

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| حمیدرضا گشایشی| دیوید پی دویت
ناشر: نما
تعداد صفحات: 631

16,000 تومــان

تشریح مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 2

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| حمیدرضا گشایشی| دیوید پی دویت
ناشر: نما
تعداد صفحات: 631

16,000 تومــان

مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 1

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| علی اصغر رستمی| مریم شیرازی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 780

28,800 تومــان

تشریح مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 1

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| حمیدرضا گشایشی| دیوید پی دویت
ناشر: نما
تعداد صفحات: 783

20,000 تومــان

تشریح مسایل مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 1

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| حمیدرضا گشایشی| دیوید پی دویت
ناشر: نما
تعداد صفحات: 783

20,000 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا فخار| امیر نعمتی| دیوید پی دویت
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 685

16,500 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما -جلد 2

گروه مولفان | علیرضا فخار| امیر نعمتی| مهدی رجبی| دیوید پی دویت
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 459

14,000 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما -جلد 2

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| بهتاش توکلی| مهران یاراحمدیان| نورالدین میرزائی
ناشر: کتاب وارش
تعداد صفحات: 470

25,000 تومــان

مقدمه ای بر انتقال گرما -جلد 2

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| علی اصغر رستمی| مریم شیرازی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 479

11,500 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال گرما -جلد 1

گروه مولفان | فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت| بهتاش توکلی| مهران یاراحمدیان| نورالدین میرزائی
ناشر: کتاب وارش
تعداد صفحات: 291

20,000 تومــان

تشریح کامل مسائل انتقال حرارت 1

گروه مولفان | علی قاسمیان مقدم| فرانک اینکروپرا| دیوید پی دویت
ناشر: تاویل
تعداد صفحات: 693

26,000 تومــان

  • 1