حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شناخت شناسی تحقیق در مدیریت

گروه مولفان | فیل جانسون| جوآن دوبرلی| سید محمد اعرابی| محمد رسول الماسی فرد
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 296

16,500 تومــان

فهم مبانی فلسفی پژوهش های مدیریت

گروه مولفان | فیل جانسون| جوآن دوبرلی| حسن دانایی فرد| علی نوری| سید حسین کاظمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 362

11,000 تومــان

نظریه سازمان -جلد 1

گروه مولفان | جان مکولی| فیل جانسون| جوآن دوبرلی| سید حسین کاظمی| حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 439

24,000 تومــان

نظریه سازمان -جلد 2

گروه مولفان | جان مکولی| فیل جانسون| جوآن دوبرلی| سید حسین کاظمی| حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 796

17,500 تومــان

  • 1