حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

گروه مولفان | ارهان کولا| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 464

11,500 تومــان

تغذیه دام

گروه مولفان | مانفرد کیرش گسنر| سیاوش دهقانیان| حسن نصیری مقدم
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 732

18,000 تومــان

زنان و اقتصاد

گروه مولفان | سال دی. هافمن| سوزان ایورت| محمود دانشور کاخکی| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 680

9,400 تومــان

مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی

گروه مولفان | دیوید گریگ| علیرضا کوچکی| سیاوش دهقانیان| علی کلاهی اهری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 304

4,200 تومــان

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی

گروه مولفان | موکش پاندی| دیپولی تواری| ناصر شاهنوشی| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 584

8,000 تومــان

اقتصاد بازارهای کشاورزی

گروه مولفان | رونالد آرتور شریمپر| سیاوش دهقانیان| محمد قربانی| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 426

6,000 تومــان

اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاددانان

گروه مولفان | جان آسافو-آجایی| سیاوش دهقانیان| زکریا فرج زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 336

4,700 تومــان

اقتصاد محیط زیست

گروه مولفان | آر. کری ترنر| دیوید ویلیام پی یرس| ایان بیتمن| سیاوش دهقانیان| علیرضا کوچکی| علی کلاهی اهری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 450

6,300 تومــان

تغذیه سالم و رژیم کاهش وزن

گروه مولفان | هانس -یورگن هولت مایر| سیاوش دهقانیان| هاشم پورآذرنگ
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 554

7,700 تومــان

مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی

گروه مولفان | کرافورد| سیاوش دهقانیان| محمد قربانی| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 516

3,100 تومــان

مبانی پایداری

گروه مولفان | سایمون درسنر| محمود دانشور کاخکی| سیاوش دهقانیان| فرخ دین قزلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 288

2,000 تومــان

دنیای بیکران

گروه مولفان | دیوید ویلیام پی یرس| جرمی وارفورد| عوض کوچکی| سیاوش دهقانیان| علی کلاهی اهری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 608

1,500 تومــان

  • 1