حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت پایدار منابع انسانی -جلد 1

گروه مولفان | اینا انرت| وس هاری| کلاوس یوت. تسینک| حامد دهقانان| علی محمدی نسب| الهه مهدی زاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 351

20,000 تومــان

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

گروه مولفان | جی بی بارنی| ویلیام اس هسترلی| وحید خاشعی| حامد دهقانان| عطاءاله هرندی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

روش شناسی پژوهش در مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | کارین ساندرز| جولی ا. کوگین| هیو تی. ج. بینبریج| حامد دهقانان| مجتبی قاسمی| پدرام بهیار
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 222

14,000 تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | جفری ا ملو| حامد دهقانان| وحید خاشعی| کریم رحمتی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 540

28,000 تومــان

  • 1