حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خروج از بحران

گروه مولفان | ویلیام ادواردز دمینگ| نوروز درداری
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 344

15,800 تومــان

خروج از بحران

گروه مولفان | ویلیام ادواردز دمینگ| نوروز درداری
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 344

15,800 تومــان

چهار روز با دکتر دمینگ

گروه مولفان | لاتسکو ویلیام| دیوید ام ساندرز| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان| ویلیام ادواردز دمینگ
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 216

8,800 تومــان

مدیریت بدون زور و اجبار

گروه مولفان | ویلیام گلاسر| نسرین ملکی| ویلیام ادواردز دمینگ
ناشر: گندمان
تعداد صفحات: 196

20,000 تومــان

  • 1