حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران -جلد 3

گروه مولفان | رضوان حجازی| فاطمه دستگرد سگلوند| حمیدرضا مختاری نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 624

30,000 تومــان

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران -جلد 4

گروه مولفان | رضوان حجازی| فاطمه دستگرد سگلوند| حمیدرضا مختاری نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 496

25,000 تومــان

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران -جلد 2

گروه مولفان | رضوان حجازی| فاطمه دستگرد سگلوند| حمیدرضا مختاری نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 452

25,000 تومــان

سنجش میزان آگاهی از استانداردهای حسابداری ایران -جلد 1

گروه مولفان | رضوان حجازی| فاطمه دستگرد سگلوند| حمیدرضا مختاری نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 518

25,000 تومــان

  • 1