حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حقوق ورزشی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| عبدالمهدی نصیرزاده| مریم وطن دوست| زخرف خان یسمسکنده| سارا سراج
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 208

22,500 تومــان

حرکت درمانی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| کیوان شعبانی مقدم
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 136

19,900 تومــان

مدیریت پژوهش

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| مرتضی رضایی صوفی| سارا سراج
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مولفان | کریس گرتن| ایان جونز| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

کارآفرینی در ورزش

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| عبدالمهدی نصیرزاده| مریم وطن دوست
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 264

34,900 تومــان

آموزش مقدماتی تنیس روی میز

گروه مولفان | عباس جعفری| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 174

17,500 تومــان

SPSS در تربیت بدنی

گروه مولفان | عبدالحمید دانشجو| رضا نوربخت| محسن ثالثی| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 216

24,900 تومــان

حرکت شناسی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 0

3,000 تومــان

راهنمای جامع زبان تخصصی

گروه مولفان | میمنت رحمتی| محمود علی محمدی| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 0

2,000 تومــان

  • 1