حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حقوق ورزشی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| عبدالمهدی نصیرزاده| مریم وطن دوست| زخرف خان یسمسکنده| سارا سراج
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 208

22,500تومــان

حرکت درمانی

گروه مولفان | ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی| کیوان شعبانی مقدم
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 136

15,000تومــان

SPSS در تربیت بدنی

گروه مولفان | عبدالحمید دانشجو| رضا نوربخت| محسن ثالثی| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 216

17,500تومــان

راهنمای جامع زبان تخصصی

گروه مولفان | میمنت رحمتی| محمود علی محمدی| ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 0

2,000 تومــان

  • 1