حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

استراژی در عمل

گروه مولفان | جورج توستیگا| فائزه طارمی راد| منصوره شریعتی| وحید خاشعی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 264

20,000تومــان

مهارت های مدیریت رسانه

گروه مولفان | وحید خاشعی| سیدمهدی میرحاجی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 189

18,000 تومــان

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

گروه مولفان | جی بی بارنی| ویلیام اس هسترلی| وحید خاشعی| حامد دهقانان| عطاءاله هرندی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

ردپای استراتژی الگویی برای نظریه پردازی

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| وحید خاشعی| عطاءاله هرندی| زینب چاوشی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 361

27,000 تومــان

مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده

گروه مولفان | وحید خاشعی| عطاءاله هرندی
ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 328

64,000تومــان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | جفری ا ملو| حامد دهقانان| وحید خاشعی| کریم رحمتی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 540

28,000تومــان

  • 1