حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل

گروه مولفان | ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 503

45,000 تومــان

سیستم عامل

گروه مولفان | ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 602

37,000 تومــان

اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| مارتن وان استین| ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: پارس رسانه
تعداد صفحات: 669

25,000 تومــان

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| آلبرت وودهال| ابوالفضل طرقی حقیقت
ناشر: همای دانش
تعداد صفحات: 726

20,000 تومــان

  • 1